Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa: ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2015

Tekijät

Jyri Liukko ja Niina Kuuva

Raportissa tarkastellaan työeläkelaitosten, Kelan, TE-palveluiden, työnantajien, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon yhteistyötä työkykyongelmia kokevien ihmisten työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa.  Tutkimus perustuu työkyky- ja kuntoutusasioiden parissa työskentelevien ammattilaisten haastatteluihin.

Kirjan painos on loppu.