Toimiiko työeläkekuntoutus?

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2012

Tekijät

Raija Gould, Kristiina Härkäpää ja Aila Järvikoski (toim.)

Työeläkekuntoutuksen toimivuutta selvittäneen tutkimushankkeen loppuraportissa tarkastellaan kuntoutuspäätöksiä, kuntoutuksen käynnistymistä, kuntoutusprosessin etenemistä, kuntoutusmotivaatiota sekä kuntoutuksen työllistymisvaikutuksia ja työllistymistä edistäviä tekijöitä. Tutkimus perustuu monipuoliseen hakemusasiakirjoista, rekisteritiedoista ja postikyselyllä kerättyyn aineistoon. Tutkimus toteutettiin Eläketurvakeskuksen, Kuntoutussäätiön, Lapin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Kirjan painos on loppu.