Työeläkkeiden kustannustenjako

Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2017

Tekijät

Ari Kaartinen ja Anne Laitinen

Raportissa esitetään kustannustenjaon periaatteet sekä vuoden 2015 kustannustenjaon tilastolukuja ja aikasarjoja. Raportissa on myös tietoa kustannustenjaon kertoimista ja kustannustenjakoa koskevista lakipykälistä, perusteista ja ohjeista. Tilastotaulukoissa on tietoa maksetuista eläkkeistä ja kustannustenjaon kautta kulkeneista rahavirroista sekä kustannustenjaon ennakoiden vertailua toteutuneisiin tietoihin.

Julkaistu vain verkkoversiona.