Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2017

Aikaisemmat julkaisut

Julkaisu sisältää kunta- ja maakuntakohtaisia tietoja eläkkeensaajien lukumääristä, keskimääräisistä eläkkeistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1993 lähtien, ja sen tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen rekistereihin.

Tilaston kotisivu: Tilasto Suomen eläkkeensaajista