Survivors’ pensions in Finland

Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2015

Tekijät

Mervi Takala, Janne Salonen ja Jukka Lampi

Raportissa kuvataan Suomen perhe-eläkejärjestelmää, leskien ja orpojen toimeentuloa sekä arvioidaan perhe-eläkkeen toimivuutta ja ajanmukaisuutta. Perhe-eläkkeensaajia koskevat tiedot perustuvat pääasiassa Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoihin.