Suomen työeläkevakuutetut

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019

Tilaston palkattomia aikoja koskevat tiedot ovat tarkentuneet 16.12.2019. Julkaisun taulukot 7, 8, 13, 14, 15 ja 16 on päivitetty vastaamaan tarkentuneita tietoja.

Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin. Tilasto perustuu ansaintarekisterin tietoihin.

Tilaston kotisivu: Suomen työeläkevakuutetut