Suomen työeläkevakuutetut

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018

Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin. Tilasto perustuu ansaintarekisterin tietoihin.

Tilaston kotisivu: Suomen työeläkevakuutetut