Suomen osa-aikaeläke ja osittaiset eläkkeet Euroopassa

Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2017

Tekijät

Janne Salonen, Mervi Takala, Mika Vidlund ja Niko Väänänen

Raportissa tarkastellaan Suomen osa-aikaeläkkeen kehitystä vuodesta 1987 vuoteen 2017. Siinä kuvataan osa-aikaeläkkeen historiaa ja käyttöä. Osa-aikaeläkeläisiä kuvataan tilasto- ja rekisteritietojen valossa. Raportissa myös kootaan yhteen aikaisemman, osa-aikaeläkeläisiä koskevan tutkimuksen tuloksia. Lisäksi siinä on tietoa muiden maiden, erityisesti Ruotsin ja Norjan, osittaisista eläkkeistä.