Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen: eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Raportti on työmarkkinajärjestöjen vuoden 2012 työurasopimuksessa sopima osa vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelua. Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtaman eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportissa on kuvattu eläketurvan nykytilaa ja uudistustarpeita. Erityisesti on arvioitu vuoden 2005 eläkeuudistuksen riittävyyttä ja elinajan pitenemiseen sopeutumisen tapoja.