Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä eläkeaikana

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013

Tekijät

Liisa-Maria Palomäki

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten luottamusta eläkkeiden ja toisaalta terveys- ja vanhuuspalvelujen riittävyyteen nyt ja eläkeaikana. Tarkastelussa on myös miten eläke- ja palvelukriittisyys paikantuu eri väestöryhmiin. Aineistona hyödynnetään Eläketurvakeskuksen vuonna 2011 keräämää Luottamus eläketurvaan -kyselytutkimusta.

Keskustelualoite on julkaistu vain verkkoversiona.