Statutory pensions in Finland: long-term projections 2016

Finnish Centre for Pensions, Reports 02/2017

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Jukka Appelqvist, Kaarlo Reipas, Mikko Sankala ja Hannu Sihvonen

Aikaisemmat julkaisut

Englanninkielisessä raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2016–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja keskimääräisen etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja -varojen kehitys.

Raportin suomenkielinen alkuteos: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016