Statutory pensions in Finland: long-term projections 2019

Finnish Centre for Pensions, Reports 07/2019

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola, Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala

Aikaisemmat julkaisut

Englanninkielisessä raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja -varojen kehitys.

Raportin suomenkielinen alkuteos: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2019