Statistik över pensionstagarna i Finland

Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019

Ruotsinkielinen julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Tilaston suomenkielinen alkuteos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Tilaston kotisivu: Tilasto Suomen eläkkeensaajista