Sosioekonomiset erot: työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä

Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014

Tekijät

Noora Järnefelt, Satu Nivalainen, Sampsa Salokangas ja Hannu Uusitalo

Raportissa tarkastellaan sellaisia sosioekonomisten ryhmien välisiä eroja, jotka ovat yhteydessä eläketurvaan tai eläkejärjestelmään. Uutta tietoa tuotetaan sosioekonomisista eroista työuran pituudessa, eläkkeelle siirtymisessä ja siinä miten eläkevuosien ja työvuosien määrä suhteutuvat toisiinsa. Raportissa tarkastellaan myös, miten eläkkeiden taso ja eläkkeiden korvausasteet vaihtelevat eri sosioekonomisissa ryhmissä.