Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2018

Tekijät

Maria Vaalavuo

Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015. Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia monilla tavoin ja voidaan ajatella, että ne ovat osa tulojen uudelleenjaon järjestelmää. Toisaalta palveluiden käytöstä aiheutuvat asiakasmaksut ja muut terveydenhoitoon liittyvät kustannukset yksilölle voivat muuttua taloudelliseksi taakaksi etenkin pienituloisille sairaille.

Julkaisun painos on loppu.

Keskeiset tulokset

Lähes 90 prosenttia eläkeläisistä käytti jotain sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua vuoden 2015 aikana. Pienituloiset eläkeläiset käyttivät palveluita useammin, mikä selittyy osaksi nuorten työkyvyttömyyseläkeläisten ja vanhimpien eläkeläisten muita eläkeläisiä yleisemmällä palveluiden käytöllä.

Keskimäärin palveluita käytettiin 6 500 euron arvosta ja niistä maksettiin 830 euroa asiakasmaksuina.

Eri palveluiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja ikä- ja tuloluokittaisessa kohdentumisessa. Myös ryhmien sisällä esiintyy heterogeenisyyttä palveluiden käytön ja kustannusten suhteen.

Joka toisella eläkeläisellä kustannukset olivat alle tuhat euroa vuodessa ja noin viidellä prosentilla yli 50 000 euroa. Kustannukset ovat vahvasti keskittyneet, eli 70 prosenttia kaikista palveluiden kustannuksista aiheutuu palveluita eniten käyttävän kymmenyksen palveluiden käytöstä.

”Katastrofaaliset” maksut (eli kun asiakasmaksut ja lääkkeiden ja matkojen omavastuut ylittävät 40 % henkilön tuloista) ovat suhteellisen harvinaisia, mutta suuret maksut rasittavat etenkin pienituloisia nuoria eläkeläisiä. Asiakasmaksut ovat kuitenkin pienet suhteessa palvelun tuotantokustannukseen. Ilman julkisesti rahoitettuja palveluita kustannukset nousisivat monilla eläkeläisillä suhteettoman suuriksi.

Tuloksista ei voi päätellä, onko kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät tarpeet riittävällä tavalla tyydytetty. Muista tutkimuksista tiedetään, että lääkkeitä ja palveluita jätetään käyttämättä maksujen tai toimeentulo-ongelmien takia.

Tilastografiikka

Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot, sote-palveluiden rahallinen arvo, Kela-korvaukset, asiakasmaksut sekä lääkkeiden, matkojen ja yksityisten palveluiden omavastuut tuloluokittain (euroa vuodessa)

Diaesitys

Video