Socioeconomic status and disability retirement in Finland: Causes, changes over time and mortality

Finnish Centre for Pensions, Studies 05/2016

Tekijät

Anu Polvinen

Tutkimuksessa tarkastellaan sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä vuosina 1988–2009, sekä selvitetään terveyden, terveyskäyttäytymisen sekä työolojen vaikutuksia näihin eroihin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosioekonomisia eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen jälkeisessä kuolleisuudessa.