Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen

Eläketurvakeskuksen raportteja 09/2019

Tekijät

Tuija Nopola

Raportissa tarkastellaan maahan- ja maastamuuton vaikutuksia väestörakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoon ja eläkemaksuun pitkällä aikavälillä skenaariolaskelmien avulla. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa.

Saatavilla vain verkkoversiona.

Tilastografiikka

Työeläkemaksu muuttoliikeskenaarioissa 2005-2085