Selvityksiä ja laskelmia Suomen eläkejärjestelmää koskeneen kansainvälisen arvion johdosta

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2014

Tekijät

Mikko Kautto (toim.)

Vuonna 2013 julkaistussa Suomen eläkejärjestelmän kansainvälisessä arviossa nostettiin esille aiheita eläketurvan kehittämiseksi. Julkaisuun on koottu Eläketurvakeskuksessa tehtyjä arvioita ja laskelmia, joissa ilmiöitä ja mahdollisuuksia on arvioitu tarkemmin. Aiheina ovat etenkin joustavampi eläkkeelle jääminen, eläkkeen tarkistaminen myöhennettäessä eläkkeelle siirtymistä sekä karttumien ajoittuminen työuralla.

Selvitys on julkaistu vain verkkoversiona.