Retirement trajectories in the Netherlands and Finland: Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation

Finnish Centre for Pensions, Studies 05/2018

Tekijät

Aart-Jan Riekhoff

Tutkimuksessa tarkastellaan Alankomaissa ja Suomessa toteutuneita eläköitymisprosesseja sekä selvitetään niiden valintaan vaikuttavia sukupuolten välisiä ja sosioekonomisia eroja. Tutkimuksessa analysoidaan myös, onko ajan myötä tapahtuneen työurien pitenemisen ja prosessien erilaistumisen ja monimutkaistumisen välillä havaittavissa yhtäläisyyksiä.

Tilastografiikka

Eläkereittejä Suomessa ja Alankomaissa