Pensions and public finances in Finland: A generational accounting perspective

Finnish Centre for Pensions, Working Papers 01/2013

Tekijät

Risto Vaittinen ja Reijo Vanne

Tutkimuksessa arvioidaan finanssipolitiikan kestävyyttä ja kohdentumista ikäryhmiin sukupolvitilinpidon menetelmällä. Erityinen mielenkiinto kohdistuu työeläkejärjestelmän merkitykseen julkisen talouden kestävyydelle.