Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin

Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018

Tekijät

Jari Kannisto

Sammanfattning

Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.

Tilaston kotisivu: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus

Julkaisun sivu 34 on korjattu 15.2.2018.