Oven avaus: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin

Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017

Tekijät

Jari Kannisto

Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Keskeiset tulokset

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on hakenut 9 400 henkilöä heinäkuun 2017 loppuun mennessä. Heistä 7 600:n eläke oli alkanut heinäkuun loppuun mennessä. Eläketurvakeskus arvioi, että tänä vuonna alkaa 11 000 osittaista vanhuuseläkettä.

Osittainen vanhuuseläke on osoittautunut selvästi osa-aikaeläkettä suositummaksi eläkelajiksi.

Lähes 80 prosenttia hakijoista oli työssä vuoden 2016 lopussa. Työttömiä oli 14 prosenttia, loput hakijat olivat kuntoutujia, vuorotteluvapaalla olevia tai sairauspäivärahan saajia. Työssä olleista yrittäjiä oli lähes 20 prosenttia.

Yksityisen sektorin osuus hakijoista on 70 prosenttia. Miesten osuus hakeneista on lähes 60 prosenttia.

Lähes 90 prosenttia otti maksimimäärän eli puolet eläkkeestään maksuun. Heidän keskimääräinen osittainen vanhuuseläkkeensä on 830 euroa kuukaudessa. Mediaanieläke on 730 euroa kuukaudessa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneiden kertynyt työeläke on samaa tasoa kuin vanhuuseläkkeelle siirtyvien työeläke.


Tilastografiikka