Osittainen varhennettu vanhuuseläke – Miten se vaikuttaa muihin etuuksiin?

Esitteet 2017

Opas on tarkoitettu avuksi eläkelaitosten eläkeneuvojille, kun he kertovat eläkkeensaajalle osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutuksista.

Oppaassa on kerrottu lyhyesti ja yksinkertaistaen OVE:n pääpiirteet ja sen vaikutukset eri etuuksiin ja muihin eläkkeisiin. Mukana on myös yksinkertaisia esimerkkejä.

Esite on julkaistu vain verkkoversiona.