Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018

Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2019

Tekijät

Jari Kannisto

Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkemuotojen kehitystä vuoden 2018 loppuun mennessä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakijoita ja eläkkeitä kuvataan kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Työuraeläkkeestä esitetään ensimmäisen vuoden keskeisimmät tilastoluvut.

Tilaston kotisivu: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus