Osittain työkyvytön vai osittain työkykyinen? Tutkimus osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäolosta

Eläketurvakeskuksen raportteja 2003:33

Tekijät

Raija Gould, Heidi Nyman ja Mervi Takala

Tutkimuksessa selvitetään osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäkäyntiä ja työttömyyttä. Myös työhaluja ja työkykyä kartoitetaan.

Koska osatyökyvyttömyyseläkeläisistä on vähän tutkimustietoa, projektissa kuvataan myös osatyökyvyttömyyseläkeläisten taustaa sekä eläkekäyttäytymistä ja tyytyväisyyttä nykyiseen eläkemuotoon. Osatyökyvyttömyyseläkeläisiä verrataan täyttä työkyvyttömyyseläkettä saaviin ja osa-aikaeläkeläisiin.

Tutkimuksessa kuvataan tilastotietojen avulla osatyökyvttömyyseläkeläisten määrän kehitystä, eläkkeen suuruutta ja sairaustietoja.