Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan?: YEL-työtulon tasotarkastelua eri näkökulmista

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:2

Tekijät

Raili Hyrkkänen

Julkaisu käsittelee yrittäjien eläkevakuuttamista YEL-työtulon riittävyyden näkökulmasta. YEL-työtuloa on verrattu yrittäjätoiminnasta saatuun työtuloon ja tarkasteltu sen vastaavuutta Eläketurvakeskuksen antamiin ammattialakohtaisiin YEL-työtulo-ohjeisiin. Selvityksessä tarkasteltiin myös YEL-työtulon määrän vaikutusta yrittäjien sosiaalietuuksiin.