Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin

Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014

Tekijät

Marjukka Hietaniemi ja Suvi Ritola (toim.)

Raportti tuo esille erilaisia näkemyksiä perhe-eläkkeen nykytilanteesta ja kehittämismahdollisuuksista. Se tarkastelee perhe-eläkkeen tarkoitusta ja siihen vaikuttavia muutossuuntauksia. Raportissa on käyty läpi perhe-eläkkeen järjestämistapoja muualla Euroopassa ja hahmoteltu erilaisia perhe-eläkkeen kehittämismalleja. Erilaisia näkökulmia aiheeseen tuovat maaliskuussa 2014 Eläketurvakeskuksessa järjestetyssä perhe-eläkeseminaarissa puhuneet kommentoijat.