Myöhemmin eläkkeelle: selvityksiä ja laskelmia

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2010:1

Tekijät

Hannu Uusitalo, Mikko Kautto ja Christina Lindell (toim.)

Selvitys kostuu työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän vuonna 2009 saamista muistioista. Niissä tarkastellaan eläköitymiseen vaikuttavia tekijöitä ja eläkkeellesiirtymisiän mittareita, esitetään laskelmia erilaisten muutosten vaikutuksista eläkkeellesiirtymisikään, selvitetään eri maiden varhaiseläkekäytäntöjä ja tuodaan esiin ehdotuksia työkyvyttömyyden vähentämiseksi.