Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto

Eläketurvakeskuksen tilastoja 11/2019

Tekijät

Jari Kannisto

Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan. Ikäluokkien välinen vertailu on toteutettu kuukausitasoisesti. Tilasto perustuu Eläketurvakeskuksen rekistereihin.

Tilaston kotisivu: Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus