Miten elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeelle siirtymiseen?

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 01/2015

Tekijät

Satu Nivalainen

Tutkimus rinnastaa elinaikakertoimen erilaisiin eläkettä pysyvästi leikkaaviin taloudellisiin kannustimiin. Erityisesti varhennetun vanhuuseläkkeen ja pysyvän eläkkeen pienenemisen valinneiden ja julkisella sektorilla ennen henkilökohtaista eläkeikää eläkkeelle jääneiden palkansaajien ominaisuuksia tarkastellaan.

Keskustelualoite on julkaistu vain verkkoversiona.