Microsimulating Finnish earnings-related pensions

Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2014

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Hannu Sihvonen ja Janne Salonen

Julkaisussa kuvataan Eläketurvakeskuksen uusi mikrosimulointimalli, sen toimintaperiaatteet ja esimerkkejä keskeisistä tuloksista. Malli antaa kuvan työeläkkeiden kehityksestä tulevaisuudessa myös yksilöihin liittyvän vaihtelun näkökulmasta. Julkaisussa esitetään tuloksia vuoteen 2060 asti.

Workin paper on julkaistu vain verkkoversiona ja se on englanninkielinen käännös keskustelualoitteesta Eläketurvakeskuksen ELSI-mikrosimulointimallin kuvaus