Maatalousyrittäjien työurat ja eläketurva

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 07/2016

Tekijät

Sanna Tenhunen, Janne Salonen

Ikääntyminen, koulutustason nousu ja työurien pidentyminen heijastuvat myös maatalousyrittäjiin. Eläketurvan näkökulmasta olennaista on eläkkeen perustana oleva työtulo sekä muu työura. Maatalousyrittäjien työurat ovat keskimääräistä pidempiä, mutta heidän eläketurvan taso jää usein keskimääräistä matalammaksi.