Maahanmuuttajat työmarkkinoilla: tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työurista

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016

Tekijät

Henna Busk, Signe Jauhiainen, Antti Kekäläinen, Satu Nivalainen ja Tuuli Tähtinen

Tutkimuksessa tarkastellaan eri vuosina Suomeen muuttaneiden ulkomaan kansalaisten työurien ja ansioiden kehitystä maassa oleskelun aikana. Tutkimusaineisto sisältää Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.