Linking retirement age to life expectancy: what happens to working lives and income distribution?

Finnish Centre for Pensions, Reports 02/2014, ETLA B 260

Tekijät

Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen

Raportissa tutkitaan sitä, miten vanhuuseläkeiän nosto ja sen sitominen elinajan odotteeseen vaikuttaisivat lähellä eläkeikää olevien palkansaajien työurapäätöksiin, tulonjakoon ja työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Käytetty menetelmä erottelee palkansaajat iän, sukupuolen ja koulutustason mukaan.