Life expectancy by labor force status and social class: Recent period and cohort trends and projections for Finland

Finnish Centre for Pensions, Working Papers 02/2013

Tekijät

Mikko Myrskylä, Taina Leinonen ja Pekka Martikainen

Raportissa tarkastellaan, miten miesten ja naisten jäljellä olevat elinvuodet 50 vuoden iässä jakaantuvat työ-, työttömyys- ja eläkevuosiin. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat sosioekonomiset erot sekä näiden erojen kehitys. Aineistona käytetään kattavia rekisteritietoja vuosilta 1989–2007 ja tarkastelu tehdään sekä periodi- että kohorttinäkökulmasta.