Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista

Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015

Tekijät

Mikko Kautto ja Ismo Risku (toim.)

Raportissa arvioidaan vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työuriin ja eläkkeisiin sekä eläkemenoon ja -maksuun. Arviot perustuvat ETK:n pitkän aikavälin laskentamallilla (PTS) ja eläkkeiden mikrosimulointimallilla (ELSI) saatuihin tuloksiin sekä esimerkkitarkasteluihin.

Kirjan painos on loppu.