Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot

Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2015

Tekijät

Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala

Raportissa esitellään työeläkeuudistukseen liittyvän hallituksen esityksen taustalaskelmia ja esityksen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen, työeläkemenoihin ja -maksuihin sekä esityksen sukupolvivaikutuksia. Arviot perustuvat lainvalmistelun yhteydessä ETK:n pitkän aikavälin laskentamallilla (PTS) tehtyihin laskelmiin.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona

Julkaisun dataliitteet

Raportin kuvioiden data (excel)

Raportin taulukot (excel)