Lakisääteisten eläkkeiden ja työmarkkinaeläkkeiden hallintokulut esimerkkimaissa

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 01/2013

Tekijät

Antti Mielonen, Eeva Puuperä, Hannu Ramberg ja Mika Vidlund

Selvityksessä on tarkasteltu hallintokuluja Suomen lisäksi Alankomaiden, Norjan, Ruotsin, Saksan, Sveitsin ja Tanskan lakisääteisissä eläkejärjestelmissä sekä työmarkkinaeläkejärjestelmissä. Hallintokulutarkastelu keskittyy liike- ja toimeenpanokuluihin. Aineistona on käytetty viimeisintä saatavilla olevaa kattavaa tilastotietoa vuosilta 2010 ja 2011.

Selvityksen verkkojulkaisua on korjattu tiivistelmän ja Sveitsin tietojen osalta 16.4.2013. Painettua julkaisua (ISSN 1798-7113) ei ole korjattu.

Julkaisun painos on loppu.