Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2016

Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2016

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Jukka Appelqvist, Kaarlo Reipas, Mikko Sankala ja Hannu Sihvonen

Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2016–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja -varojen kehitys.

Julkaisun dataliitteet

Raportin 2016 kuviot (excel)

Raportin 2016 taulukot (excel)

Vanhempien julkaisuiden datat löytyvät Julkarista.

Oikopolut muihin julkaisuihin:

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot