Lakisääteiset eläkkeet: pitkän aikavälin laskelmat 2019

Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2019

Tekijät

Heikki Tikanmäki, Sampo Lappo, Ville Merilä, Tuija Nopola, Kaarlo Reipas ja Mikko Sankala

Aikaisemmat julkaisut

Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2019–2085. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta. Rahoituslaskelman keskeisimpiä tuloksia ovat TyEL-maksun ja -varojen kehitys.

Raportin laskelmiin on tehty korjaus 17.5.2019. Muistio korjauksesta löytyy täältä. Julkaisun alkuperäistä pdf-tiedostoa ei ole korjattu.

Julkaisun dataliitteet

Raportin 2019 kuviot (excel)
Raportin 2019 kuviot, korjattu (excel)

Raportin 2019 taulukot (excel)
Raportin 2019 taulukot, korjattu (excel)

Kattavat tulokset herkkyystarkasteluista (excel)
Kattavat tulokset herkkyystarkasteluista, korjattu (excel)

Vanhempien julkaisuiden datat löytyvät Julkarista.

Oikopolut muihin julkaisuihin:

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista

Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot