Köyhyyden dynamiikka Suomessa 1995–2008

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2013 / Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksia 114

Tekijät

Ilpo Suoniemi

Tutkimuksessa tarkastellaan köyhyyden pysyvyyttä ja tilapäisyyttä eri väestöryhmissä. Tulokset osoittavat, että köyhyysongelma on syventynyt ja köyhyysjaksojen kestot ovat kasvaneet. Köyhyydestä irtaantuminen on vaikeutunut. Edellisen vuoden köyhyys lisää köyhyysriskiä. Yksin jääminen on merkittävä riskitekijä köyhyyden kannalta.

Taulukkoliite