Ketkä valitsevat OVEn? Tutkimus osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymisen taustatekijöistä

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2018

Tekijät

Sanna Tenhunen, Satu Nivalainen, Noora Järnefelt ja Janne Salonen

Tutkimus tarkastelee osittaisen vanhuuseläkkeen varhennettuna aloittaneita. Ketkä osittaiseen eläkkeeseen oikeutetuista aloittavat sen? Missä väestöryhmissä osittainen eläke otetaan herkemmin ja missä sen ottaminen on harvinaisempaa? Eläkkeen valinneiden taustatekijöitä ja niiden muutoksia tarkastellaan ensimmäisen puolentoista vuoden ajalta.

Julkaistu vain verkkoversiona.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksessa selvitettiin, onko osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen joissakin ryhmissä erityisen yleistä tai erityisen harvinaista. Aineisto koostui henkilöistä, joille olisi ollut mahdollista aloittaa osittainen varhennettu vanhuuseläke 1.2.2017–30.6.2018.

Puolentoista vuoden tarkastelujakson aikana osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aloitti 15 450 henkilöä. Se oli 8,6 prosenttia niistä, joille eläkelajin aloitus olisi ollut mahdollista. Miehillä osuus oli naisia korkeampi (10,4 % / 6,8 %).

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ottaa todennäköisimmin 61-vuotias mies. Varhennettu vanhuuseläke houkuttelee erityisesti yrittäjiä ja työttömiä miehiä. Myös alemman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja alemmat toimihenkilömiehet tarttuvat varhennettuun eläkkeeseen hieman herkemmin kuin muut. Naisilla koulutustausta, palkansaaja-asema tai työttömyys ei vaikuta varhennetun eläkkeen ottamiseen. Sen sijaan yrittäjänaiset ottavat eläkettä samalla tavoin kuin miehetkin.

Tilastografiikka

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäämisen ennustettu todennäköisyys