Katsaus perhe-eläkkeeseen

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013

Tekijät

Mervi Takala (toim.)

Raportissa kuvataan perheen turvaa kuoleman jälkeen ja perhe-eläkkeensaajia rekisteriaineistojen valossa. Lisäksi kerrotaan Suomen perhe-eläkkeen historiasta ja arvioidaan järjestelmän toimivuutta.