Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 02/2014

Tekijät

Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin

Selvityksessä tarkastellaan eläkevarojen sijoitussääntelyä yleisesti ja seuraavien esimerkkimaiden osalta erikseen: Alankomaat, Britannia, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Siinä käsitellään sijoitustoimintaa ohjaavia keskeisiä sääntöjä ja periaatteita sekä vertaillaan sijoitusten riskipitoisuutta, sijoitusten alueellista jakaantumista sekä eläkevarojen tuottoa maita edustavien esimerkkitoimijoiden osalta.

Selvitys on julkaistu vain verkkoversiona.