International comparison of the regulation of pension asset investments

Finnish Centre for Pensions, Surveys 02/2015

Tekijät

Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin

Julkaisu on Työeläkevakuuttajat TELA:n kanssa yhteistyössä valmistunut englanninkielinen lyhennelmä alkuperäisestä vuonna 2014 julkaistusta selvityksestä (02/2014). Siinä käsitellään sijoitustoimintaa ohjaavia keskeisiä sääntöjä ja periaatteita sekä vertaillaan eläkevarojen tuottoa kuudessa Euroopan maassa.

Selvitys on julkaistu vain verkkoversiona.