Flexible retirement age in Finland: The evaluation of the Finnish flexible retirement scheme in light of employer and employee surveys

Finnish Centre for Pension, Working Papers 03/2013

Tekijät

Eila Tuominen

Joustava vanhuuseläkeikä -tutkimuksessa tarkastellaan työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä eläkeikärajoista, kokemuksia työntekijöiden eläkkeelle siirtymisestä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat työssä jatkamiseen ja eläkkeelle siirtymiseen. Englanninkielinen julkaisu on yhteenveto vuoden 2012 lopulla ilmestyneestä laajasta tutkimuksesta. Tutkimus perustuu kaikkia toimipaikkoja edustavaan työnantajatutkimukseen ja vanhuuseläkkeelle siirtyneitä palkansaajia koskevaan työntekijätutkimukseen.