Flexible retirement – a model for the future? Lessons from Sweden, Norway and Finland

Finnish Centre for Pensions, Reports 06/2017

Tekijät

Mika Vidlund

Raportissa tarkastellaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen muutosta Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa viimeaikaisten eläkeuudistusten jälkeen ja erityisesti sitä, miten joustava eläkeikä yhdessä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kanssa on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen ja missä iässä eläke otetaan.

Keskeiset tulokset

Joustavat eläkeratkaisut ovat pääperiaatteiltaan toistensa kaltaisia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kaikissa maissa varhennettu vanhuuseläke otetaan usein työskentelyn rinnalle. Molemmissa naapurimaissa on Suomen malliin verrattuna tarjolla useampia vaihtoehtoja, ja halutessaan myös koko kertyneen eläkkeen voi ottaa varhennettuna.

Maiden vertailussa huomio kiinnittyy erityisesti Norjaan, missä yhä useammat ovat päättäneet yhdistää eläkkeen ja työn. Suuri osa norjalaismiehistä varhentaa eläkettä heti, kun se on mahdollista eli alimmassa eläkeiässä. Ruotsissa varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen on selvästi maltillisempaa.

Sekä Norjassa että Ruotsissa ihmiset ottavat osittaisen eläkkeen sijasta täyden varhennuseläkkeen. Molemmissa maissa yhdeksän kymmenestä ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen täytenä maksuun.

Infografiikka

Ruotsi: Vanhuuseläkeläisten osuus 61-64-vuotiaiden ikäluokasta 2003-2015

Norja: Vanhuuseläkeläisten osuus 62-66-vuotiaiden ikäluokasta 2011-2015