Expected effective retirement age in the Nordic countries

Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 2/2008, 42 s.

Tekijät

The ATP Group (Tanska), Eläketurvakeskus, The Social Security Administration (Islanti), Norwegian Employment and Welfare Organisation, Swedish Social Insurance Agency

Raportti sisältää tietoja eläkkeellesiirtymisiästä ja eläkkeelläoloajasta Pohjoismaissa. Julkaisu on syntynyt pohjoismaisen yhteistyön tuloksena, ja työtä on koordinoinut eläkevakuutusalan yhteistyöryhmä Nordiskt Utvärderarmöte.