Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015

Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017

Tekijät

Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.)

Tutkimus antaa monipuolisen kuvan eläkeläisten toimeentulon kehityksestä vuosina 1995–2015. Eläkeläisten asemaa tarkasteltiin eläkkeiden, kotitalouden käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, varallisuuden ja toimeentulokokemusten kautta. Tutkimus sisältää myös kansainvälisen vertailun.

Keskeiset tulokset

Keskimääräinen kokonaiseläke on noussut kahdenkymmenen vuoden aikana reaalisesti kolmanneksella. Yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 vuoteen 2015 eläkkeellä olleiden keskieläke nousi eläkeaikana reaalisesti 21 prosenttia.

Eläkeläisten toimeentulo kehittynyt myönteisesti

Eläkeläisten käytettävissä olevat tulot ja kulutus ovat kasvaneet reaalisesti lähes puolella 20 vuodessa. Eläkeläistalouksien nettovarallisuus oli yli kaksinkertaistanut tarkastelujaksolla. Kansainvälisessä vertailussa eläkeikäisten asema on hieman eurooppalaista keskitasoa parempi ja toimeentulovaikeuksia kokee huomattavan pieni osa suomalaisista eläkeikäisistä.

Eläkeläisten asema suhteessa palkansaajiin on pysynyt ennallaan. Keskieläkkeen taso suhteessa keskiansioihin on ollut koko tarkastelujakson noin 50 prosenttia. Eläkeläistalouksien kulutus oli tarkastelujaksolla noin kaksi kolmasosaa työssä olevien kulutuksesta ja käytettävissä olevat tulot noin 70–80 prosenttia.

Eläkeläisten pienituloisuus on samalla tasolla kuin väestössä keskimäärin. Toimeentulo on heikointa alle 55-vuotiailla ja yksin asuvilla.

Tilastografiikka

Keskim_kaytettavissa_oleva_vuositulo_1995–14_fin

Diaesitys