Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

Eläketurvakeskuksen tilastoja 03/2019

Tekijät

Jari Kannisto

Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuosina 1996–2018.

Tilaston kotisivu: Eläkkeellesiirtymisikä