Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä

Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2017

Tekijät

Jari Kannisto

Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuosina 1996–2016.

Julkaisun taulukko 3 (s. 61) on korjattu 8.6.2017.