Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Eläketurvakeskuksen tilastoja 12/2017

Tekijät

Jari Kannisto

Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2016. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.