Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta

Eläketurvakeskuksen tilastoja 14/2019

Tekijät

Jari Kannisto

Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2018. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.

Tilastografiikka

Vuosien 2007–2018 joulukuussa työssä olleet 63–67-vuotiaat eläkeläiset.