Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä: laskelmia hajautetun järjestelmän riskinkantokyvystä

Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2016

Tekijät

Petri Hilli

Raportissa tarkastellaan stokastisen simuloinnin avulla, miten hyvin yksityisalojen yhteisvastuullinen työeläkejärjestelmä ehkäisee yksittäisten eläkelaitosten epävakavaraisuudesta johtuvia maksunkorotuksia verrattuna ei-yhteisvastuulliseen järjestelmään.

Raportti on julkaistu vain verkkoversiona.