Eläketurvan rakenne ja työmarkkinaeläkkeiden merkitys eri maissa

Eläketurvakeskuksen selvityksiä 03/2011

Tekijät

Mika Vidlund, Hannu Ramberg, Antti Mielonen ja Elina Lappalainen

Julkaisussa tarkastellaan yhdeksän maan eläketurvan rakennetta ja työmarkkinoilla sovitun eläketurvan merkitystä. Selvityksen lähtökohtana on ollut tarve selvittää usein varsin monikerroksisen ja hallinnollisesti hajanaisen ansiosidonnaisen eläketurvan muodostumista eräiden keskeisten maiden suhteen. Myös Euroopan unioni on viime aikoina korostanut työmarkkinaeläketurvan merkitystä lakisääteisten eläkejärjestelmien täydentäjänä.

Julkaisun painos on loppu.

Oikopolut: